صفحه نخست >> >> اخبار >> رویدادهای تازه
اولین کارگاه تخصصی مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت توسط معاونت تحقیقات و فناوری و با حضور مسوولین برنامه های ثبت از سراسر کشور برگزار گردید.
دومین نشست هم اندیشی در خصوص ارتقاء جایگاه ثبت بیماری ها در نظام تحول سلامت کشور میان مسوولین و کارشناسان حوزه مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.