صفحه نخست >> >> >> اخبار مهم
برگزاری اولین جلسه رسمی مجمع خیران حامی فناوری در روز پنج شنبه 20/9/93 در تالار ابن سینا و انتخاب اعضای هیأت امناء و اعضای هیأت مدیره این مجمع.
مدیر زیرساخت مرکز توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر کمی و کیفی کردن شرکتهای دانش بنیان تاکید و بیان کرد: شرکتهای دانش بنیان در وزارت بهداشت قرار است با سرعت بیشتری ارزیابی و به نتیجه برسند.
در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات ارسالی مطابق مکاتبات قبلی (فرم شماره 2) و ارسال شماره رسمی ثبت شرکت خویش، اقدام لازم را مبذول فرمایند.
صبح امروز جلسه هیات بازدید کننده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معاون پژوهشی و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزارشد.