صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> تدوین استراتژی فنآوری ( 110 )

تدوین استراتژی فنآوری

اهداف برنامه :

 آشنایی با تعاریف استراتژی فنآوری
 درک جایگاه استراتژی فنآوری در سازمان
 شناخت رویکردها، مدل ها و انواع استراتژی فنآوری
 شناسایی عوامل موثر بر تدوین استراتژی فنآوری
 ارزیابی چالش های تدوین و پیاده سازی استراتژی فنآوری

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی