صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> ارزیابی و حفاظت از فنآوری ( 111 )

ارزیابی و حفاظت از فنآوری

اهداف برنامه :

درک ضرورت ارزیابی و حفاظت از فنآوری
برآورد زمان مناسب برای ارزیابی فنآوری
آشنایی با مدل های ارزیابی فنآوری و ارکان آن
بررسی روند ارزیابی فنآوری سلامت
فراگیری تکنیک ها و روش های محافظت از فنآور
ی

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی