صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مقدمه ای بر مدیریت پروژه ( 201 )

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه  ( 201 )

اهداف برنامه:

تعریف پروژه و ویژگی‌های آن
 
آشنایی با چرخه عمر پروژه
 
دلیل جهانی اهمیت پروژه در سال‌های اخیر
 
ارتباط مدیریت پروژه، معرفی طرح و پرتفولیو
 
آشنایی با نقشه فرایندی وظایف مدیران پروژه
 
معرفی اجمالی نرم افزارهای مدیریت پروژه

لینک های مربوطه :

 صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی