صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> روشهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه ها ( 202 )

 روشهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه ها ( 202 )

اهداف برنامه:

 آشنایی با روش یک عاملی خود اجراء یا امانی
 
آشنایی با روشهای دو عاملی طرح و ساخت
 
آشنایی با روشهای متعارف سه عاملی
 
آشنایی با روش مدیریت اجراء M.C.
 
آشنایی با روش کاملا از منبع خارجی

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی