صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> معرفی راهنمای دانش مدیریت پروژه (203 )

( 203 ) معرفی راهنمای دانش مدیریت پروژه 


 

اهداف برنامه:

معرفی حوزه‌های فرایندی
 
معرفی حوزه های دانشی
 
ارتباط حوزه‌های دانشی و فرایندی مدیریت پروژه
 
آشنایی با گواهینامهPMP
 
معرفی زیر استانداردهای عملی معروف PMI

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی