صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مدیریت محدوده و ساختار شکست کار پروژه ( 204 )

مدیریت محدوده و ساختار شکست کار پروژه ( 204 )


اهداف برنامه:

آشنایی با نمودارهای WBS
 
معرفی انواع WBS
 
رهنمودهایی برای تهیه نمودار WBS
 
نشان دادن نمونه‌هایی از نمودار WBS

 

 

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی