صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی ( 206 )

 محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی( 206 )


اهداف برنامه:

آشنایی با تحلیل شبکه و مسیر بحرانی

 آشنایی با نمودار S-Carve پیشرفت زمانی پروژه

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی