صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مدیریت هزینه پروژه ( 208 )

مدیریت هزینه پروژه ( 208 )


اهداف برنامه:

آشنایی با برنامه‌ریزی مدیریت هزینه
آشنایی با تعیین بودجه

 آشنایی با کنترل هزینه ها

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی