صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش کسب شده ( 209 )

درصد     پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش کسب شده( 209 )


اهداف برنامه:

آشنایی با روش های سنتی درصد پیشرفت پروژه

 آشنایی با حل مشکل اختلاف روشهای وزن دهی
 
آشنایی با مکانیزیم تکنیک ارزش کسب شده
 
آشنایی با تخمین زمان خاتمه و هزینه با استفاده از EVM

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی