صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مدیریت کیفیت ( 210 )

مدیریت کیفیت ( 210 )


اهداف برنامه:

آشنایی با برنامه‌ ریزی کیفیت
 
آشنایی با انجام تضمین کیفیت
 
آشنایی با انجام کنترل کیفیت

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی