صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> آشنایی با کارآفرینی و زندگی کارآفرینانه ( 301 )

 

آشنایی با کارآفرینی و کارآفرینان ( 301 )

اهداف برنامه :

آشنایی با تعاریف کارآفرینی
آشنایی با انواع گزینه های شغلی در مسیر انتخاب شغل
آشنایی با مراحل کارآفرینی
آشنایی با ویژگی های لازم برای ورود به دنیای کارآفرینی
آَشنایی با انواع کارآفرینی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل  PDF