صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> آشنایی با فـرصـت و منابع فرصت های کسب و کار ( 303 )

آشنایی با فرصت و منابع فرصت های کسب وکار ( 303 )

اهداف برنامه:

آشنایی با نقش فرصت در کارآفرینی
آشنایی با منابع فرصت
آشنایی با تغییرات روند ها به عنوان منابع فرصت ها

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF