صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> کار تیمی ( 305 )

 

کار تیمی (305 )

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم تیم
آشنایی با تفاوت کار تیمی و کار گروهی
آشنایی با نقش افراد در شکل گیری تیم

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF