صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> مدل کسب و کار ( 306 )

 

مدل کسب وکار ( 306 )

اهداف برنامه :

آشنایی با تعاریف مدل کسب و کار
آشنایی با اجزای اصلی مدل کسب و کار
آشنایی با مدل ارزش در کسب و کار
آشنایی با مدل درآمد در کسب و کار
آَشنایی با مدل مشتری در کسب و کار
آشنایی با اجزای نه گانه مدل کسب و کار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF