صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> تأمین مالی ( 307 )

 

تامین مالی  ( 307 )

اهداف برنامه :

آشنایی با روش های تامین مالی در کسب و کارها
آشنایی با روش های کوتاه مدت تامین مالی
آشنایی با روش های بلند مدت تامین مالی
آشنایی ریسک های تامین مالی بنگاه

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF