صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> مدیریت منابع انسانی ( 308 )

 

مدیریت منابع انسانی ( 308 )

 

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم مدیریت منابع انسانی
آشنایی با اهمییت منابع انسانی در کسب و کارها
آشنایی آشنایی با روش های حفظ و بهبود نیروی انسای در سازمان

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF