صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> تجارت الکترونیک ( 310 )

 

تجارت الکترونیک ( 310 )

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک
آشنایی با انواع کسب و کارها در تجارت الکترونیک
آشنایی با نیرو های محرکه به سمت تجارت الکترونیک
آشنایی با اثرات تجارت الکترونیک بر سازمان ها

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF