صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> اصول و فنون مــذاکره ( 311 )

اصول فنون مذاکره ( 311 )

اهداف برنامه :

آشنایی با اهمییت داشتن توانایی مذاکره موفق در کسب و کار
آشنایی با نحوه برنامه ریزی مذاکره موفق
آشنایی با موانع داشتن مذاکره موفق
آشنایی با فعالیت هایی که باید قبل از مذاکره انجام شود

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF