صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> روندهای نوین در حوزه سلامت و تجارب ( 312 )

روندهای نوین در حوزه سلامت و تجارب کارافرینان ( 312 )

اهداف برنامه :

آشنایی با روندهای نوین در حوزه سلامت
آشنایی با فرصت هایی که بر اساس روند های نوین در حوزه سلامت شکل میگیرند
آشنایی با تجارب زندگی کارآفرینان

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF