صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> اهمیت تفکر و دنیای تغییرات ( 401 )

اهمیت تفکر و دنیای تغییرات (401)

اهداف برنامه :

آشنایی با اهمیت تفکر
آشنایی با دلایل موفقیت و عدم موفقیت افراد
بررسی دنیای تغییرات و شرایط جدید برای موفقیت
بررسی تاثیر اینترنت و فضای جدید برای کسب و کارها

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی