صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> مبانی خلاقیت ( 402 )

مبانی خلاقیت (402)

اهداف برنامه:

آشنائی با فعالیتهای تجاری موضوع قانون تجارت

نحوه ایجاد کسب و کارهای جدید تجاری و غیر تجاری و انتخاب سازمان مناسب کسب و کار

بویژه برای فعالیتهای حوزه بهداشت و سلامت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی