صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> ایده یابی و شکار فرصت ها ( 404 )

ایده یابی و شکار فرصت ها (404)

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم فرصت
بررسی منابع فرصت
آشنایی با یک تکنیک کاربردی کشف فرصت
بررسی ایده های پیاده شده از نظر چگونگی کشف فرصت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی