صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> مبانی طرح کسب و کار ( 405 )

مبانی طرح کسب و کار (405)

اهداف برنامه :

آشنایی با چارچوب طرح کسب و کار
بررسی تفاوت طرح کسب و کار و امکان سنجی
آشنایی با مفاهیم پایه ای طرح کسب و کار
چگونگی کسب مزیت رقابتی
بررسی شیوه های کسب و حفظ مزیت رقابتی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی