صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> استراتژی کسب و کار ( 406 )

استراتژی کسب وکار (406)

اهداف برنامه :

آشنایی با برنامه استراتژی کسب وکار
بررسی ایده کسب و کار
بررسی چشم انداز کسب وکار
بررسی ماموریت کسب و کار
بررسی تحلیل های محیط خرد و کلان
آشنایی با محورهای استراتژیک کسب و کار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی