صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> فعالیت های بازاریابی و فروش ( 408 )

فعالیت های بازاریابی و فروش (408)

اهداف برنامه :

آشنایی با آمیخته بازاریابی
بررسی استراتژی های قیمت گذاری
بررسی کانال های توزیع
بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی