صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> محصولات و خدمات ( 409 )

محصولات و خدمات (409)

اهداف برنامه :

معرفی محصولات و خدمات
توصیف تفصیلی محصولات و خدمات
بررسی چرخه حیات محصول
طرح ویژگی های تجاری، پتنت ها و حقوق مالکیت فکری
بررسی فعالیت های تحقیق و توسعه
بررسی مزایا و ویژگی های اصلی محصولات/ خدمات (Feature /Benefit)

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی