صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> مدیریت منابع انسانی ، مدیریت ، مالکیت و ساختارهای قانونی ( 411 )

مدیریت منابع انسانی و مدیریت و مالکیت و ساختارهای قانونی (411)

اهداف برنامه :

آشنایی با کارتیمی و مفاهیم مرتبط
بررسی مهارتهای مورد نیاز نیروی انسانی
بررسی نقش ها و مسولیت های پرسنل و مشاوران صنعتی در طرح
طرح سیستم پیشنهادی حقوق و دستمزدها و ساختار سازمانی طرح و کسب و کار
بررسی ساختار حقوقی کسب و کار و نوع شرکت
بررسی نکات مهم در تشکیل تیم شراکت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی