صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> تجزیه و تحلیل مالی ( 412 )

تجزیه و تحلیل مالی و معرفی منابع (412)

اهداف برنامه :

آشنایی با صورت های مالی
بررسی تحلیل های مالی
آشنایی با تامین منابع مالی
بررسی ریسک و ارزیابی ریسک
آشنایی با مباحث خلاصه مدیریتی

لینک های مربوطه  :

-                     صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی