صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> مقدمه علم حقوق و جایگاه حقوق تجارت ( 501 )

مقدمه حقوق و جایگاه حقوق تجارت و ارتباط با فعالیت حوزه بهداشت (501)

اهداف برنامه :

آشنائی با کلیات حقوق و حقوق تجارت و ارتباط حقوق تجارت با موضوعات و فعالیتهای حوزه بهداشت و سلامت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی