صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> فعالیت های تجاری و چگونگی ایجاد کسب وکارهای جدید ( 502 )

فعالیتهای تجاری و چگونگی ایجاد کسب و کارهای جدید (502)

اهداف برنامه:

آشنائی با فعالیتهای تجاری موضوع قانون تجارت و نحوه ایجاد کسب و کارهای جدید تجاری و غیر تجاری و انتخاب سازمان مناسب کسب و کار بویژه برای فعالیتهای حوزه بهداشت و سلامت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی