صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> شخصیت حقوقی و آثار آن و انواع اشخاص حقوقی ( 504 )

شخصیت حقوقی، آثار حقوقی و انواع  آنها(504)

اهداف برنامه :

آشنائی با تعریف و ویژگیها و آثار شخصیت حقوقی و انواع اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی و نحوه و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی