صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> اشنایی با قراردادهای تجاری 1 ( 506 )

آشنائی با قراردادهای تجاری (1) (506)

اهداف برنامه :

آشنائی با اصول حقوقی و قواعد کلی حاکم بر قراردادها و تمایز قراردادهای تجاری از غیر تجاری

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی