صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> اشنایی با مالکیت فکری 1 - مالکیت صنعتی ( 508 )

آشنائی با مالکیت فکری (1)-مالکیت صنعتی (508)

اهداف برنامه :

 

 

 

اشنائی با مسائل حقوقی مربوط به ثبت اختراعات و حقوق مخترعین و حمایتهای حقوقی دارندگان علائم تجاری

 

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی