صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با مالکیت فکری 2 - مالکیت ادبی و هنری ( 509 )

آشنائی با مالکیت فکری (2)- مالکیت ادبی و هنری (509)

اهداف برنامه :

آشنائی با حقوق مولف و حقوق مرتبط با حق مولف شامل شرایط حمایت از آثار ادبی و هنری و حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی