صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با شرکت های تجاری 1 - انواع شرکت های تجاری ( 510 )

آشنائی یا شرکت‌های تجاری(1)-انواع شرکت‌های تجاری و ویژگی‌های مشترک(510)

اهداف برنامه :

 

آشنائی با انواع شرکتهای تجاری و تقسیم بندیهای صورت گرفته در مورد آنها و ویژگیها و مقررات مشترک آنها

 

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی