صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> ساختن شاخص های جدید برای مقررات کسب و کار ( 702 )

ساختن شاخص های جدید برای مقررات کسب و کار (702)

اهداف برنامه:

شناسایی شاخص های مهم شکل گیری و رشد کسب و کارهای اقتصادی و ضرورت پرداختن به تاثیر عوامل محیطی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی