صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> محیط کلان کسب و کار ( 704 )

محیط کلان  کسب و کار (704)

اهداف برنامه :

آشناسازی با ترکیب محیط کلان و ارائه توضیحات در مورد عوامل شکل دهنده محیط کلان کسب و کار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی