صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> مفاهیم اولیه بازاریابی ( 601 )

 

مفاهیم اولیه بازاریابی  ( 601 )

اهداف برنامه  :

 شناسایی مفاهیم اولیه بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت
 آشنایی با روش تهیه برنامه بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت
 سازماندهی واحد های بازاریابی
 رضایت سنجی مشتری و روش های ایجاد ارزش برای مشتری
 تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در حوزه سلامت و بهداشت
 قیمت گذاری و استراتژی در حوزه سلامت و بهداشت

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                   دانلود فایل آموزشی