صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> بازاریابی حوزه سلامت و بهداشت ( 602 )

 برنامه ریزی بازاریابی  (602)
اهداف برنامه:
شناسایی اهداف برنامه بازاریابی
انتقادات وارده به برنامه بازاریابی
شناسایی انواع برنامه بازریابی
نحوه نوشتن طرح بازاریابی

لینک های مرتبط :

- صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی