صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> سازماندهی بازاریابی و فروش ( 603 )

سازمان بازاریابی و فروش (603)

اهداف برنامه:

 بررسی زیر ساخت ها و فعالیت های سازمان بازاریابی و فروش
 نقش دپارتمان بازاریابی و فروش
 بررسی ساختار و ویژگی های سازمان های بازاریابی و فروش

 

لینک های مرتبط  :

-                   صوتی تصویری

-                   دانلود فایل آموزشی