صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> ویژگی فروشندگان و بازاریابان ( 604 )

ویژگی فروشندگان و  بازاریابان (604)

اهداف برنامه :

بررسی ویژگی های بازاریابان و فروشندگان حوزه سلامت و بهداشت
 ویژگی یک فروشنده و بازاریاب;بررسی عامل موفقیت بازاریابان حرفه ای
 نحوه بهره گیری از تکنیک های فرصت یابی
 چگونگی مهارت همدلی

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی