صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> مدیریت بازاریابی ( 607 )

مدیریت بازاریابی (607)

اهداف برنامه :

 

 مدیریت بازاریابی
 وظایف بازاریابی
 ابعاد

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی