صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> آمیخته بازاریابی ( 608 )

آمیخته بازاریابی(608)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با آمیخته بازاریابی
انواع عناصر آمیخته بازاریابی
شناسایی اهداف نظام بازاریابی
نحوه درگیری شرکت ها با بازاریابی

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی