صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> مدیریت ارتباط با مشتری ( 610 )

مدیریت ارتباط با مشتری (610)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری
مزایایی مشتریان ناراضی
بررسی هزینه از دست دادن مشتری در مقایسه با بدست آوردن مشتری
بررسی فرآیند های مدیریت ارتباط با مشتری
بررسی اهداف مدیریت با مشتری
بررسی مزایایی که شرکت بعد از راه اندازی واحد مدیریت ارتباط با مشتری بدست می آورد

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی