صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> آشنایی با مدیریت مالی ( 801 )

آشنایی با مدیریت مالی (801)

اهداف برنامه  :

 

اقتصاد چیست؟
رشته مالی و زیر شاخه های آن
شرکت و انواع آن
مدیریت مالی و نقش آن در شرکت
اصل تفکیک فیشر
آشنایی با انواع صورتهای مالی

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی