صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> اشنایی با اوراق بهادار و نهادهای مالی ( 802 )

آشنایی با اوراق بهادار و نهادهای مالی   (802)
اهداف برنامه:

آشنایی با سیستم مالی 

آشنایی با انواع دارایی

آشنایی با بازار پولی و ابزارهای آن

آشنایی با بازار سرمایه و ابزارهای آن

انواع نهادهای مالی


لینک های مرتبط :


 صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی