صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه - قسمت اول ( 804 )

تامین مالی شرکتی در بازار سرمایه – قسمت اول (804)

اهداف برنامه :

آشنایی با تامین مالی از طریق سهام در بازار سرمایه
آشنایی با تامین مالی از طریق بدهی در بازار سرمایه
آشنایی با صکوک و انواع آن

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی