صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> اعتبار اسنادی و تأمین مالی بین المللی ( 808 )

عقود اسلامی و تسهیلات بانکی (808)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با انواع تسهیلات اعطائی بانکها
آشنایی با عقود اسلامی بانکداری بدون ربا
آشنایی با ضوابط حاکم در پرداخت تسهیلات و مدارک مورد نیاز

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی